Home
 
 Home

Welkom op de site van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA).
 
De ASWA is een brede welzijnsinstelling die diep geworteld is in de Damster samenleving. De ASWA richt zich de laatste jaren ook op de omliggende gemeenten. Onze organisatie is sterk in het samenwerken en verbinden, in netwerkondersteuning van organisaties en bewoners. We hebben een integrale werkwijze waarbij de focus ligt op participatie.


 
Contact
 
Wilt u direct mail contact met de receptie van de ASWA. Lees meer.
 
 
 
Contact en Organisatie
 
De ASWA heeft een eigen gebouw. Het ASWA-gebouw heeft een accommodatie biedende functie voor het personeel, voor de activiteiten van de ASWA zelf en voor allerlei verenigingen, groepen en instanties.  Tevens heeft het een reprocentrum. Lees meer.


 
Disclaimer
 
In deze disclaimer van de ASWA - Appingedam wordt verstaan. Lees meer.
 
Opvoeden en Opgroeien
 
De ASWA biedt peuters, basisschoolkinderen, jongeren en hun ouders ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Lees meer.


 
Ontmoeten en Ontwikkelen
 
Sociale contacten en meedoen in de samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor het welzijn van mensen. Lees meer. 
 
Wonen en Welzijn
 
Het opbouwwerk van de ASWA richt zich vooral op het sociale leefklimaat in de wijk, het welzijn van de bewoners van de wijk Opwierde. Lees meer.
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2017 Algemene Stichting Welzijn Appingedam